12. marca 2020

Zimný monitoring veľkých šeliem v CHKO Horná Orava

Ešte kým nás zima nadobro opustí a zmiznú posledné plochy snehovej prikrývky, máme stále veľmi dobrú príležitosť na mapovanie veľkých šeliem […]
26. februára 2020

Zachovajme všetok život na Zemi!

3. marca si pripomenieme a budeme oslavovať Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín […]
21. februára 2020

Úprava hniezda bociana bieleho na stĺpoch elektrického vedenia

           Dňa 5.2.2020 sa realizovala úprava hniezda bociana bieleho v obci Rabčice. Celková úprava hniezda bola […]
3. decembra 2019

Pomáhame rašeliniskám

Jeseň sa v podaní správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a kolektívu jej zamestnancov opäť niesla v duchu rôznych manažmentových […]
6. novembra 2019

Monitoring populácie jariabka hôrneho (Tetrastes bonasia) pomocou akustickej identifikácie kohútov

Autor: Ing. Šimon Kertys, PhD. Článok publikovaný v periodiku: Tichodroma 30: 3–9 (2018) ISSN 1337-026X Úvod Akustická identifikácia jedincov umožňuje […]