Aktivity environmentálnej výchovy na Správe Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.