V rámci poľsko-slovenského mikroprojektu „Čítanie prírody“, vyšiel súbor poľsko-slovenských publikácií, z ktorých sa niektoré dostali aj k nám. Takže sa s vami budeme môcť podeliť:

– kartová hra

– pexeso

– súbor pohľadníc

– stolový kalendár

– plagát

– tri rôzne letáky

– zápisník

a kniha o plodinách.

Na stretnutiach budeme používať pracovné listy v šiestich vzoroch.