Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava sa pravidelne zapája do realizácie projektov venovaných environmentálnej výchove.