Ing. Marián Hablák – krajinár

Dlhodobo PN

mob:  +421 903 298 280     email:  marian.hablak@sopsr.sk

 Ing. Šimon Kertys, PhD. – zoológ

poverený riadením správy

mob:   +421 903 298 409     email: simon.kertys@sopsr.sk

Juraj Bajo – strážca

mob:   +421 911 390 258     email: juraj.bajo@sopsr.sk

Ing. Zuzana Kertysová – environmentálna výchova

 

mob:   +421 903 298 284     email: zuzana.kertysova@sopsr.sk

Peter Ďubašák – strážca

mob:  +421 903 298 281     email: peter.dubasak@sopsr.sk

Ing. Zuzana Kudjaková – manažérka projektu

tel:      043 552 24 66     email: zuzana.kudjakova@sopsr.sk

Mgr. Viera Florková – techn.-administratívny pracovník

mob:   +421 903 298 283     email: viera.florkova@sopsr.sk

 Ing. Tibor Pšenák – lesník

mob:  +421 911 390 259     email: tibor.psenak@sopsr.sk

Mgr. Ivan Šustr – botanik

mob:   +421 903 298 411     email:  ivan.sustr@sopsr.sk

Ing. Miloš Šustek – botanik

(t.č. uvoľnený pre výkon funkcie starostu)

email:  milos.sustek@sopsr.sk

Ing. Jaroslav Hucík – strážca

mob:  +421 903 298 282     email:  jaroslav.hucik@sopsr.sk

Jozef Gluštík – strážca

mob:  +421 910 879 359    email: jozef.glustik@sopsr.sk

Bc. Marek Ondrek – strážca

mob:  +421 910 879 357     email:  marek.ondrek@sopsr.sk

Ing. Branislav Gereg – krajinár

mob:  +421 911 062 364     email:  branislav.gereg@sopsr.sk