Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2022

Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2022

Slová ľudovej piesne Beňadovská lúka, tristo míľ široká, do rána mala byť pokosená… aj tento rok odzneli na Beňadovskom rašelinisku priamo z úst domácich priaznivcov poctivej ručnej práce, ktorí nezaháľali, vzali do rúk osly, kosy či hrable a prišli si pripomenúť prácu našich starých otcov. A hoci poprchávalo, predsa len zavítalo v sobotu 30. júla 2022 na oravské rašelinisko 30 ľudí, z toho 15 koscov.

Tradíciu kosenia prišli podporiť starosta obce Beňadovo Jaroslav Pepucha spolu s vedúcim hasičského zboru Beňadovo Ľubomírom Triebeľom, ako aj obec Breza zastúpená Petrom Sitárikom. Pozvanie vďačne prijal i Ľubomír Košút z Klina na Orave, ktorý fachmanským slovom vysvetlil a názorne ukázal ako majstrovsky narábať kosou. Odborného vysvetlenia problematiky rašelinísk sa tento rok ujali zamestnanci Správy CHKO Kysuce a Národného parku Veľká Fatra. Na Oravu tentokrát zavítal aj vzácny hosť páter Bernard z Ivanky pri Dunaji, ktorý duchovným slovom a modlitbou sprevádzal nielen účastníkov, ale aj ich ručnú prácu na Beňadovskom rašelinisku.

Ani tento rok nechýbali kozie syry, žinčica, chutné mäso, buchty od gazdiniek či sladká bodka ku káve ako zaslúžená odmena za vynaloženú prácu. Na dobre vydarenej akcii si nikto nemusel spievať hrkú, hrkú, máme sucho v krku…, lebo o občerstvenie, ktoré zahrialo koscov bolo postarané.

A veru pohrabaj, to zelené seno, ja by ho hrabala, nemám nakoseno – no my sme veru nakoseno mali, a nie málo. Účastníkom sa podarilo ručne pokosiť 1,6 hektára plochy, začo im patrí uznanie. Nasledujúce dni pracovníci Správy CHKO Horná Orava časť usušenej biomasy z rašeliniska svojpomocne povyvážali. Ušlo sa aj miestnym poľnohospodárom, ktorí si ostatnú časť biomasy odviezli ako krmivo pre svoje zvieratá.

Vďaka Pánu Bohu za každého účastníka ručného kosenia, za toho najmenšieho i toho najstaršieho. Teší nás, že sa táto akcia postupne stáva tradíciou a napĺňa svoje poslanie – spájať ľudí, ctiť si a odovzdávať remeslo našich dedov z generácie na generáciu a starať sa o našu prírodu.

Za všetky hmotné i nehmotné dary ďakujeme sponzorom tejto akcie: Obci Beňadovo a Breza, Urbáru Breza, rodine Hablákovej a Pňačkovej, Marekovi Voškovi a ostatným bohumilým darcom. Nemôžeme opomenúť ani vlastníkov pozemkov, na ktorých sa táto akcia mohla uskutočniť. Úprimné Pán Boh zaplať!

Na záver si dovolím prevziať slová pátra Bernarda a popriať všetkým, žeby nám Pán Boh dal milosť a silu, aby sme vydržali a na dobré účely premieňali naše polia a lúky, aby v nich bol život pre budúce generácie.

Krátku ukážku ručného kosenia Beňadovského rašeliniska 2022 približuje videozostrih nižšie.

Bc. Marek Ondrek, strážca Správy CHKO Horná Orava