V rámci spolupráce s Babiohorským Národným Prakom na mikroprojekte „Čítanie prírody“, boli vytvorené úžasné edukačné materiály určené pre všetkých zvedavcov, ktorí sa majú chuť učiť a skúšať, čo nám ponúkajú poklady prírody.

V rámci projektu sme bolo vytvorených 25 rôznych poľsko-slovenských modulov pre výučbu EV, ktoré Vás určite inšpirujú.

Každý modul má svoje úvodné „slovo“ – video, podcast, či text. Následne je k nemu vytvorený pracovný list, ktorý Vám pomôže sa „zahrať“ na danú tému.

 

Aké témy obsahuje týchto 25 environmentálnych modulov?

 1. Trávy
 2. Semená
 3. Výťah – vegetačných stupňov
 4. Smerová mapa
 5. Názvy rastlín
 6. Veža z bobrov
 7. Zábery z prírody
 8. Boli tu ľudia
 9. Herbárová karta
 10. Listovník
 11. Rodinný kalendár
 12. Vtáčie rádio
 13. Cesta semien
 14. Stopy
 15. Suché a vlhké
 16. Vlhkomer
 17. Mraky
 18. Prírodný denník
 19. Bezlisté výhonky
 20. Pôda
 21. Vek biotopu
 22. Kríky
 23. Rastlinné orgány
 24. Bazová fajka
 25. Machy

 

NECH SA PÁČI! VŠETKY MODULY SÚ VÁM K DISPOZÍCII.

STAČÍ SI ICH STIAHNUŤ, ALEBO VYŽIADAŤ NA SCHKO HORNÁ ORAVA. 

https://www.youtube.com/channel/UCX7FV7fzJD3NbgXo5u7KOxg

 

1. Trávy

———————————————————————————————————————————————————————-

2. Semená

———————————————————————————————————————————————————————-

3. Výťah – vegetačných stupňov

———————————————————————————————————————————————————————-

4. Smerová mapa

 

———————————————————————————————————————————————————————-

5. Názvy rastlín

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

6. Veža z bobrov

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

7. Zábery z prírody

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

8. Boli tu ľudia

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

9. Herbárová karta

 

———————————————————————————————————————————————————————-

10. Listovník

 

———————————————————————————————————————————————————————-

11. Rodinný kalendár

 

———————————————————————————————————————————————————————-

12. Vtáčie rádio

 

———————————————————————————————————————————————————————-

13. Cesta semien

 

———————————————————————————————————————————————————————-

14. Stopy

———————————————————————————————————————————————————————-

15. Suché a vlhké

———————————————————————————————————————————————————————-

16. Vlhkomer

———————————————————————————————————————————————————————-

17. Mraky

———————————————————————————————————————————————————————-

18. Prírodný denník

 

———————————————————————————————————————————————————————-

19. Bezlisté výhonky

———————————————————————————————————————————————————————-

20. Pôda

 

———————————————————————————————————————————————————————-

21. Vek biotopu

 

———————————————————————————————————————————————————————-

22. Kríky

 

———————————————————————————————————————————————————————-

23. Rastlinné orgány

———————————————————————————————————————————————————————-

24. Bazová píšťala

 

———————————————————————————————————————————————————————-

25. Machy