Cieľom Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname vo štvrtok 22. marca, je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zdôrazňuje  najmä dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne nezávadnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

SCHKO Horná Orava prijala pozvanie do škôl, aby spolu so žiakmi objavila svet vody. Svoj čas sme venovali najvzácnejšej chemickej zlúčenine, ktorú na našej planéte máme a to vzácnej vode.

Všetci vieme, aká je voda pre náš život dôležitá a potrebná. Naše hry a aktivity patrili spoznávaniu sveta vody a jej významu v krajine.

Skladali sme puzzle s vodnými živočíchmi v tvare kvapky. Najviac nás bavilo, keď sme si z fľaštičiek a vody vyrobili zvonkohru. Zistili sme, že voda má nielen rôznu farbu skupenstvo, či chuť, ale aj zvuk. Na školskom dvore sme si porozprávali, čo všetko vieme o vode. pozorovali sme jej skupenstvá, jej tvary a aj napriek zime sme pri pokusoch pozorovali ako sa „voda“ správa. Každá skupina potrebovala sviečku, ľad a snehovú guľu a pokus sa mohol začať. Pokusom sme zisťovali, čo sa skôr roztopí ľad alebo snehová guľa. Prečo? Lupami sme pozorovali sneh z rôznych miest školského dvora. Nakoniec si deti zo zasneženého dvora urobili jedno veľké maliarske plátno a v skupinách maľovali na sneh. Objavili sme rôzne techniky. Napríklad sme si do nádoby nabrali sneh, do ktorého sme pomocou štetca zamiešali farbu a  s touto zmesou sme maľovali.

Deň vody bol plný smiechu a radosti a to je v našej práci najdôležitejšie. Samozrejme školám ďakujeme.