16. apríla 2018

Výchova pre prírodu pohraničia

Vďaka skvelej spolupráci Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a Babiogorského Parku Narodowego v Programe cezhraničnej spolupráce PL –SK INTERREG 2014-2020, […]
15. februára 2018

PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE HORNÁ ORAVA.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  v zastúpení Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava vypracovala  dokument :  PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE […]