DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v regióne Horná Orava

DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v regióne Horná Orava

Hlucháň hôrny

Dňa 6.2.2024 bola Správou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava realizovaná prednáška, kde boli prezentované výsledky DNA analýza biologických vzoriek hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v regióne Horná Orava. 

Cieľom výskumu bolo zistenie početnosti ako aj genetickej variability tunajšej hluchánej populácie.

V priebehu dvoch rokov bolo vyzberaných viac ako 500 ks biologických vzoriek, ktoré boli následne podrobené DNA analýze. Zber trusu hlucháňa hôrneho zabezpečovali zamestnanci ŠOP SR, lesníci z Lesov Slovenskej republiky a z miestnych urbárov a mnohých dobrovoľníkov.

Výskum bol realizovaný prostredníctvom projektu „Realizácia vybraných opatrení Programu záchrany hlucháňa hôrneho“ financovaného z Operačného programu kvalita životného prostredia.

Vzorky boli spracované vedeckým tímom v TU Zvolen a prezentované Ing. Petrom Klingom, PhD. z Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.

Prezentáciu výsledkov si môžete pozrieť tu – Vyhodnotenie_Horná Orava_2024

 

ŠOP SR zároveň v spolupráci s TU Zvolen a správami národných parkov realizovala aj ďalší DNA výskum hluchánej populácie, zameraný na stupeň izolácie a vzájomnú konektivitu. Zber biologických vzoriek a DNA výskum v rôznych lokalitách Slovenska bol realizovaný prostredníctvom projektu „Realizácia vybraných opatrení Programu záchrany hlucháňa hôrneho“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Výsledky budú prezentované na samostatnej tlačovej konferencii.