Jeseň sa v podaní správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a kolektívu jej zamestnancov opäť niesla v duchu rôznych manažmentových (ochranných) opatrení. Ide prevažne o odstraňovanie náletov drevín, či zlepšovaní hydrických podmienok rašelinísk. Drvivá väčšina oravských rašelinísk (ale aj ostatných mokradí ako sú napríklad lužné lesy, či vlhké lúky) je totiž dlhodobo negatívne ovplyvňovaná hlavne nami, teda človekom. Prevažne je táto situácia spôsobená odvodnením, ktoré bolo na Orave masívne vykonávané prevažne v druhej polovici minulého storočia. Dôvodom bolo zúrodnenie do vtedy len málo využívaných pozemkov. Dnes, kedy bojujeme o zachovanie najcennejších častí prírody na Orave nám tieto historické zásahy zväzujú ruky a s ich následkami budeme bojovať ešte niekoľko desaťročí. Žiaľ z veľmi obmedzeným rozpočtom je situácia častokrát kritická a tak nám tento rok opäť pomohlo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, prevažne z radov študentov. Poďakovať sa chceme touto cestou študentom a hlavne pedagógom z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove a Základnej škole v Kline, či iným dobrovoľníkom, ktorý priložili ruku k dielu. Absolventi spomenutých škôl nám pomáhali pri kosení, hrabaní, trhaní, kopaní, štikaní, sekaní, či nosení aby nám pomohli udržať bohatstvo našej prírody nie len pre nás, ale aj pre ďalšie generácie, pretože situácia v ktorej sa nachádzajú naše mokrade ja naozaj kritická.

Preto ešte raz v mene prírody ďakujeme