Zimný monitoring veľkých šeliem v CHKO Horná Orava

Zimný monitoring veľkých šeliem v CHKO Horná Orava

Ešte kým nás zima nadobro opustí a zmiznú posledné plochy snehovej prikrývky, máme stále veľmi dobrú príležitosť na mapovanie veľkých šeliem v teréne. Aj na Správe CHKO Horná Orava sa práve v tomto období pravidelne uskutočňuje zimný monitoring šeliem, a nielen ich.

 

Veľké šelmy zanechávajú v snehu veľmi dobre čitateľné pobytové znaky, z ktorých dokážeme ľahko odčítať ich prítomnosť v teréne. Keďže takto na jar už veľa snehu nepripadne ale skôr sa topí, sú stopy po zveri v teréne dobre rozpoznateľné a veľmi dobre čitateľné. Zo stopových dráh sa dá dobre vyčítať nielen počet jedincov, či veľkosť, ale veľakrát aj ich zdravotný stav.  Okrem odtlačkov končatín po sebe šelmy zanechávajú aj trus či srsť, ktorá sa dá následne využiť na ďalšie analýzy. Tieto analýzy bývajú genetické alebo potravné, a vedia nám čo to povedať napr. o hustote populácií, či o zložení potravy.

Samozrejme monitoring šeliem je možné realizovať aj mimo zimné obdobie, kedy je stopovanie ťažšie no dajú sa veľmi účelne využiť napr. fotopasce. Tieto malé zariadenia nám dokážu nasnímať prítomnosť nielen šeliem, aj bez toho aby sme na danom mieste v dobu nasnímania boli prítomný. Okrem týchto metód je možné využiť na sledovanie šeliem aj telemetrické označenie jedinca. Údaje z telemetrie sú mimoriadne cenné a dovoľujú nám nahliadnuť do tajného života týchto plachých zvierat. Aj v rámci toho príspevku vám prinášame zopár vzácnych záberov na tieto majestátne šelmy, ktorým sa na území Oravy darí stále prežívať.

Volanie samca rysa – video

V najbližších dňoch sa bude realizovať zimné sčítanie veľkých šeliem v spolupráci s Babiogorskym Parkom Narodovym. Toto sčítanie sa robí pravidelne raz ročne a poskytne nám veľmi cenné údaje o výskyte šeliem v rámci celého masívu Babej hory, či už zo strany Slovenskej ako aj Poľskej.