Úprava hniezda bociana bieleho na stĺpoch elektrického vedenia

Úprava hniezda bociana bieleho na stĺpoch elektrického vedenia

Foto: Šimon Kertys

Bocian biely,  Foto: Šimon Kertys

           Dňa 5.2.2020 sa realizovala úprava hniezda bociana bieleho v obci Rabčice. Celková úprava hniezda bola realizovaná v spolupráci Správy CHKO Horná Orava a Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Celková úprava spočívala v zložení starého hniezda a inštalácií nadstavby v podobe umelej hniezdnej podložky. Staré hniezdo bolo postavené priamo na drôtoch elektrického vedenia, čo môže v prípade premočeniu hniezda počas daždivých dní viesť ku skratom, čo spôsobuje vyhorenie hniezda, úhyn mláďat či dospelých jedincov. Aj z týchto dôvodov sme zvolili nadstavbu hniezda za pomoci hniezdnej podložky. Takéto úpravy je nevyhnutné vykonať ešte pred príletom bocianov zo zimoviska, keďže bocian biely je typický sťahovavý vták. Počas zimného obdobia je v našich podmienkach potravy nedostatok, a preto bociany migrujú na veľké vzdialenosti, kde nachádzajú potravu.

Ideálnym prostredím sú pre bociany počas mimohniezdneho obdobia rozsiahle africké savany. Jarný prílet bocianov do strednej Európy začína od polovice marca, vrcholí na prelome marca a apríla. Bocian biely si v minulosti staval hniezda na solitérnych, mohutných stromoch v inundačných územiach dolných tokov riek. Postupne s klčovaním takýchto stromov, reguláciou tokov a stratou týchto vhodných hniezdnych podmienok sa bocian sťahoval do blízkosti ľudských obydlí. Hniezda si postupne začal stavať na humnách, stodolách či komínoch a tiež na elektrický stĺpoch. Za stratu vhodných hniezdnych podmienok môže prevažne človek, aj preto musíme bocianom pri úprave hniezd pomôcť práve mi – ľudia.

Veľká vďaka všetkým zúčastneným a prajeme bocianom príjemnú hniezdnu sezónu 2020 už na upravenom hniezde.