Kosenie na Beňadovskom rašelinisku 2023

Kosenie na Beňadovskom rašelinisku 2023

Aj tento rok sa udial ďalší v poradí už 8 ročník koseckej brigády na Beňadovskom rašelinisku. Ani tento rok sa kosci nenechali zahanbiť. Vyše dvadsiatim koscom a ďalším skoro 30 ľuďom dobrej vôle z rôznych kútov Oravy, ale aj Spiša, Kysúc , či Považia, sa podarilo pokosiť skoro 1,4 ha rašeliniska.

Zastúpené boli ženy aj muži, všetkých možných generácii. Je úžasné, keď sa kosecké umenie ľudí, ktorí takto ešte bežne hospodárili so svojimi rodičmi, prenáša na ďalšie pokolenia. Pozvanie opäť vďačne prijal napríklad aj Ľubomír Košút z Klina na Orave, ktorý sa o svoje majstrovské umenie neváhal podeliť nie len pri kosení, ale viacerí sa zaučili aj do kutia kosy. Úvodné slovo prišiel predniesť generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody na Slovensku RNDr. Dušan Karaska. Dievčatká z DFS Poludienok prispeli svojím spevom nie len k dobrej nálade, ale priložili aj ruku a hrable k dielu.

Nechýbalo pohostenie, aby kosci nemuseli pracovať s prázdnym bruchom, no nevyschlo im ani v krku. Celá akcia sa odohrala v priateľskej nálade bez Vážnejších úrazov, či komplikácii.

Seno sa nám usušiť nepodarilo kvôli nepriazni počasia, po koseckej brigáde skoro neprestajne pršalo 2 týždne. Nakoniec sme však aj túto veľmi náročnú časť tejto brigády zvládli a biomasu sa pracovníkom S-CHKO Horná Orava podarilo za vyviesť , ako inak než za výdatnej pomoci dobrovoľníkov.

Ako už raz napísal môj kolega “Vďaka Pánu Bohu za každého účastníka ručného kosenia a hrabania, za toho najmenšieho i toho najstaršieho. Teší nás, že sa táto akcia postupne stáva tradíciou a napĺňa svoje poslanie – spájať ľudí, ctiť si a odovzdávať remeslo našich dedov z generácie na generáciu a starať sa o našu prírodu.”

Za skvelú prácu a možnosť dohodnúť sa ďakujeme obci Beňadovo a Breza, Urbáru Breza, dievčatkám z DFS Poludienok a ich vedeniu, Marekovi Ondrekovi s manželkou Jankou a ostatným bohumilým ľuďom. Naozaj veľká vďaka patrí aj vlastníkom pozemkov, na ktorých sa táto akcia mohla uskutočniť. Mgr. Ivan Šustr, strážca Správy CHKO Horná Orava