Novinky

3. mája 2018

Manažmentové opatrenia na lokalite na Oravskej priehrade kvôli zlepšeniu hniezdnych podmienok pre vodné vtáctvo

Manažmentové opatrenia (odstraňovanie náletových drevín), ktoré boli vykonané dňa 6.3.2018 na lokalite bývalého vodného vleku (pod supermarketom Tempo Námestovo) na […]
27. apríla 2018

Odchyt vretenice severnej (Vipera berus) v budove pošty v obci Nižná

Dňa 24.4.2018 na Správu CHKO Horná Orava volala polícia, ktorá nás privolala na pomoc pri odchyte vretenici severnej. Had sa […]
16. apríla 2018

Výchova pre prírodu pohraničia

Vďaka skvelej spolupráci Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a Babiogorského Parku Narodowego v Programe cezhraničnej spolupráce PL –SK INTERREG 2014-2020, […]
15. februára 2018

PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE HORNÁ ORAVA.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  v zastúpení Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava vypracovala  dokument :  PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE […]