Odchyt vretenice severnej (Vipera berus) v budove pošty v obci Nižná

Odchyt vretenice severnej (Vipera berus) v budove pošty v obci Nižná

Dňa 24.4.2018 na Správu CHKO Horná Orava volala polícia, ktorá nás privolala na pomoc pri odchyte vretenici severnej. Had sa nachádzal v obci Nižná priamo v budove pošty. Jednalo sa o pekne vyfarbeného samčeka, ktorý pravdepodobne obýval neďaleký železničný násyp a zatúlal sa do budovy. Polícia uzavrela budovu a čakali na našu pomoc. Po príchode sa had nachádzal pri vchodových dverách, kde vykúkal spod izolácie. Nachádzala sa tam škára, v ktorej sa schovával pred ľuďmi. Hneď po príchode sme museli upozorniť ľudí, aby sa vzdialili a vretenica mohla v kľude opustiť dutinu. Do 15 min. sa had odhodlal opustiť škáru, v ktorej sa schovával a mi sme ho mohli odchytiť. Po odchyte bol had dočasne uložený v uzatvorenej papierovej krabici, kde čakal na prepravu. Hada sme úspešne vypustili vo vhodných podmienkach pre tento druh v dostatočnej vzdialenosti od obce a ľudí.

NECH SA MU DARÍ!

 

Autor: Ing. Šimon Kertys, PhD.