PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE HORNÁ ORAVA.

PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE HORNÁ ORAVA.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  v zastúpení Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava vypracovala  dokument :  PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE HORNÁ ORAVA 2016 – 2045 ,  ktorý bol spracovaný v roku 2015. Celý dokument aj s mapovými podkladmi si môžete stiahnuť na tomto linku: http://www.sopsr.sk/ps.chvu2/files/h-orava.pdf