Spolupráca v mene ochrany prírody

Žiaci z Gymnázia A. Bernoláka dobrovoľné pomáhajú pri manažmentoch na Klinskom rašelinisku.

Oravské rašeliniská sú známym pojmom nie len v našom regióne. Menej známa je nelichotivá situácia, v ktorej sa nachádzajú. Táto situácia je výsledkom dlhodobo nesprávneho prístupu človeka k týmto lokalitám. Najviac sa pod ich súčasný nepriaznivý stav podpísalo odvodnenie, intenzívne hospodárenie v ich okolí, ale aj zmena globálnej klímy. V podstate všetky tieto vzácne a ohrozené lokality na Orave potrebujú našu pomoc. Štátna ochrana prírody však nemá prostriedky na to, aby tieto lokality zachránila sama. Snažíme sa o zabezpečenie potrebných záchranných prác cez Eurofondy, avšak v obdobiach, kedy tieto financie nie sú dostupné sme závislí na dobrovoľníckej podpore. Takej sa nám nie po prvý krát dostalo aj z námestovského gymnázia. Žiaci druhého a tretieho ročníka nám pomáhali na lokalite Klinské rašelinisko.

Klinské rašelinisko s rozlohou 15,7 ha, nachádzajúce sa medzi Námestovom a obcou Klin. Bolo vyhlásené za chránené územie v roku 1967. Svojou rozlohou a množstvom vzácnej a ohrozenej bioty predstavuje jednu z najvýznamnejších lokalít takéhoto typu na Slovensku.

 

Vyhlásením maloplošných chránených území bol zakázaný vstup a hospodárske využívanie tých lokalít. Dnes už ale vieme, že tieto územia sú už natoľko ovplyvnené činnosťou človeka, že sa bez jeho pomocnej ruky nezaobídu. Medzi najčastejšie opatrenia na ich záchranu patri kosenie a redukcia drevinových náletov. V tejto činnosti nám pomáhalo 15 žiakov z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove. Žiaci sa tak na oplátku dozvedeli rôzne informácie o tejto cennej lokalite priamo v jej srdci na koberci tvorenom machom, ostricami, či páperníkmi. Do tejto lokality tvoriacej B – zónu Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava je inak celoročne vstup zakázaný.

Je len na nás, či budeme využívať toto územie rozumne. Nesmieme zabúdať na to, že tak, ako boli pre našich predkov tieto lokality len neúrodnou pôdou, pre našu generáciu už hodnotnou surovinou, ale pre budúce generácie zdrojom oveľa ušľachtilejších cieľov v odvetviach, ako je napríklad farmakológia, ktorá v rastlinách nachádza stále nové liečivá pre rôzne choroby.

 

Za pomoc ďakujeme hlavne týmto prírodu milujúcim žiakom ako aj ich zodpovedným pedagógom.