Spoločnými silami za Tisovnicu

Územie je súčasťou B zóny CHKO Horná Orava a zároveň je územím európskeho významu NATURA 2000 - SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd. Nachádza sa v okrese Námestovo, severozápadne od obce Oravská Polhora. Zahŕňa pôvodnú PR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1974. Z rozlohou 15,2 ha predstavuje lesné rašelinisko vrchoviskového typu s porastmi smreka a kosodreviny s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Včera 27.05.2019 sa nám za veľkorysej podpory žiakov a pedagógov z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove podarilo opraviť 8 hrádzi v lokalite Tisovnica. Za veľkej pomoci týchto 10 dobrovoľníkov sme opäť prispeli k znefunkčneniu starých odvodňovacích kanálov, ktoré túto lokalitu sužujú už od 60 rokov minulého storočia. Hrádze sú tvorené z čisto prírodných materiálov, ktoré si časom vyžadujú opravu. Za pomoc ďakujeme usilovným žiakom ale aj iniciatívnym pedagógom Mgr. Žanete Hrbkovej a RNDr. Mariánovi Melišíkovi.

28.5.2019, Mgr. Ivan Šustr