18. októbra 2018

Spolupráca v mene ochrany prírody

Oravské rašeliniská sú známym pojmom nie len v našom regióne. Menej známa je nelichotivá situácia, v ktorej sa nachádzajú. Táto […]
5. októbra 2018

Všímavosť pomohla k záchrane vzácneho druhu

V septembrový daždivý deň, všímavosť ľudí pomohla zachrániť vzácny druh dravca. Okolo obeda ohlásila neznáma osoba na Správu Chránenej krajinnej oblasti […]
14. septembra 2018

Environmentálna výchova na Správe Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

“Ak plánujeme na rok, je potrebné zasiať obilie. Ak plánujeme na desaťročia, je potrebné zasadiť stromy. Ak plánujeme na celý […]
5. septembra 2018

Manažmentové opatrenia na Oravskej priehrade

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava zrealizovala koncom augusta v spolupráci s dobrovoľníkmi v rámci prebiehajúceho Ornitologického tábora v lokalite Vtáčí […]
17. augusta 2018

Spoznávajme prírodu, ale citlivo…

Slovensko je jedna z najpestrejších krajín Európy. Krásy Oravy patria k tým najvyhľadávanejším. A právom. Stačí poriadne nabudiť zmysly a prírodu môžeme cítiť, vnímať […]