Kontrola územia zameraná na zber lesných plodov a státie motorových vozidiel v chránenom území.

Kontrola územia zameraná na zber lesných plodov a státie motorových vozidiel v chránenom území.

V dňoch 9. – 11. 7 2018 pracovníci ŠOP SR Správy CHKO Horná Orava, uskutočnili v Oravských Beskydách kontrolu územia zameranú na zber lesných plodov a státie motorových vozidiel v chránenom území. Zber lesných plodov

zakazuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, konkrétne § 14 ods. 1, písm. h). A vjazd a státie motorovým vozidlom okrem spomenutého zákona aj Trestný zákon č. 300/2005 Z. z., konkrétne paragraf §305 ods. 2.

V týchto dňoch bolo evidovaných 9 ilegálnych vjazdov motorových vozidiel do chráneného územia a 4 porušenia zákona zberom lesných plodov v chránenom území. Dohromady bolo uložených spolu 7 blokových pokút v hodnote 260€. Niektoré prípady sú ďalej riešené ako trestný čin a boli odstúpene na útvar policajného zboru. (Viac o obmedzeniach v CHKO Horná Orava)

(Autori: Mgr. Ivan Šustr – botanik, Ing. Jaroslav Hucík – strážca)