ZAČAL SA NOVÝ PROJEKT “VTÁKY BABIOHORSKÉHO POHRANIČIA”

ZAČAL SA NOVÝ PROJEKT “VTÁKY BABIOHORSKÉHO POHRANIČIA”

Začiatkom nového roku 2018 sa začal nový projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Babiogorskégo Parku Narodowégo Poľsko a Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pod názvom „PTAKI BABIOGÓRSKIEGO POGRANICZA“. Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko.

Správa CHKO Horná Orava spolu so svojimi poľskými partnermi pripravila pre školy hornej Oravy celoročný program venovaný spoznávaniu bohatstva avifauny na poľsko-slovenskom pohraničí.

Do projektu sa zapojili štyri základné školy z Hornej Oravy, ZŠ s MŠ Rabča, ZŠ s MŠ Rabčice,  ZŠ s MŠ Oravská Polhora a Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla v Sihelnom.

                                       

Kolegovia z BgPN Poľsko zavítali na HŽS v Rabči

Projekt má viacero aktivít. Jednou z nich bol sled prednášok venovaný vtáctvu pohraničia pod Babou horou, na ktorých ku nám zavítali aj partneri z Babiogorskégo Parku Narodowego. Žiaci na prednáškach spoznali najvzácnejšie druhy vtáctva, ich pobytové znaky, či nevyhnutné podmienky, ktoré vzácne vtáctvo potrebuje pre svoj život a rozmnožovanie sa. Veľmi sa tešíme záujmu žiakov a ich nadšeným otázkam. Sme radi že sme mohli priblížiť všetkým Vám reálnu prácu ornitológa a metódy, ktoré používa pri spoznávaní vzácnych druhov vtákov.

Nevieme sa dočkať následnej časti projektu, ktorou bude terénna exkurzia s poľskými a slovenskými ornitológmi v okolí Oravskej priehrady. Tešíme sa na účasť mladých nadšených detí, ktorí sa neboja vstúpiť do sveta jedinečných vtáčích druhov na Hornej Orave.

O ďalších stretnutiach v rámci projektu „PTAKI BABIOGÓRSKIEGO POGRANICZA“ určite ešte napíšeme.

Školám zo srdca ďakujeme za zapojenie sa do projektu.