Zimné športy v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

Zimné športy v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

Tohto ročná zima priniesla so svojou bohatou snehovou prikrývkou aj mnoho zložitých situácií nielen pre nás, ale najmä pre voľne žijúce živočíchy. Čím stúpame vyššie snehovej prikrývky pribúda a podmienky pre život sú čoraz zložitejšie. Je to doslova boj o prežitie.

Najvyššie vrcholy Oravských Beskýd Babia hora a Pilsko sú svojimi jedinečnými prírodnými podmienkami jedny z najhodnotnejších území v CHKO Horná Orava. Ich biota je jedinečná a najzraniteľnejšia. Sú bezpečným domovom mnohých ohrozených druhov, ako napríklad hlucháňa hôrneho, či rysa ostrovida. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, sú vrcholové partie Babej hory a Pilska zaradené do A zóny Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, kde platí najvyšší 5. stupeň územnej ochrany. Podhorie Babej hory a Pilska je podľa spomínaného zákona začlenené do B a C zóny, kde platí 4. a 3. stupeň územnej ochrany. Podrobnú mapu a podmienky ochrany v jednotlivých zónach nájdete tu.

Prečo o tom píšeme, keď každý vie správne odpovedať kde sú najvzácnejšie územia Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava? Práve preto, aby sme si ľahkovážne nezničili aj posledné fragmenty divokej prírody, ktorá tu prežíva už tisíce rokov a formovala ja naše životy.

Snehová nádielka láka množstvo nadšencov zimných športov. Freerideri, skialpinisti, či dokonca vyznávači jazdy na snežných skútroch, nevedomky (či často krát aj vedomky) vstupujú do týchto najvzácnejších území. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú lyžovanie, skialpinizmus, či snowboarding od C zóny (3. stupňa ochrany ) zakázané. Znamená to napríklad, že pri skialpinistickom výstupe na Babiu horu, aj keď po turistickom chodníku, sa už od lokality Hviezdoslavova hájovňa dopúšťate priestupku a porušujete zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. To isté platí vo všetkých územiach od 3. stupňa územnej ochrany a vyššie. Prísnejšie je to u motorových vozidiel, či snežných skútrov. Tie majú podľa zákona o ochrane prírody a krajiny zakázaný vjazd už od D zóny (2. stupňa ochrany), a pri vjazde porušujú dokonca viacero zákonov naraz (lesný zákon …).

Osveta verejnosti je nevyhnutná. Je potrebné si uvedomiť, že v rámci rozlohy CHKO Horná Orava sú len 2% územia pod najprísnejšou ochranou. Väčšina najzraniteľnejších druhov prebýva predovšetkým v týchto bezzásadových územiach. Ochrana a zákonitosti prírody sú tu nadradené akýmkoľvek ľudským aktivitám. Tento priestor je sprístupnený turistickými chodníkmi, po ktorých sa smú návštevníci pohybovať pešo, či na snežniciach. Každý lyžiar, aj ten ktorý bude na vrchol šľapať po turistickom chodníku, musí cestou späť zlyžovať. Toto je v týchto významných lokalitách vzhľadom na ohrozenú biotu neprípustné. Taktiež nie je možné zlyžovať po turistickom chodníku. Aby nedochádzalo vo vyšších partiách (C, B, A zóny) k neúmyselným a zbytočným priestupkom, je potrebné aby sa každý návštevník vopred oboznámil, akými územiami a s akým stupňom ochrany sa plánuje pohybovať. Zimné športy je možné vykonávať kdekoľvek, bez toho aby sme vyrušovali a ľahostajne ničili posledné útočiská druhov, ktoré tu prežívajú niekoľko tisícok rokov.

Veríme, že uvedomenie si významu nedotknutej prírody nie je pre nás, inteligentný druh, niečo zložité.

Ďakujeme