15. februára 2018

PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE HORNÁ ORAVA.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  v zastúpení Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava vypracovala  dokument :  PROGRAM STAROSTLIVOSTI CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE […]