Poďte sa zahrať s prírodou.

Poďte sa zahrať s prírodou.

 

V rámci spolupráce s Babiohorským Národným Prakom na mikroprojekte „Čítanie prírody“, boli vytvorené úžasné edukačné materiály určené pre všetkých zvedavcov, ktorí sa majú chuť učiť a skúšať, čo nám ponúkajú poklady prírody.

V rámci projektu sme bolo vytvorených 25 rôznych poľsko-slovenských modulov pre výučbu EV, ktoré Vás určite inšpirujú.

Každý modul má svoje úvodné „slovo“ – video, podcast, či text. Následne je k nemu vytvorený pracovný list, ktorý Vám pomôže sa „zahrať“ na danú tému.

 

Aké témy obsahuje týchto 25 environmentálnych modulov?
 1. Trávy
 2. Semená
 3. Výťah – vegetačných stupňov
 4. Smerová mapa
 5. Názvy rastlín
 6. Veža z bobrov
 7. Zábery z prírody
 8. Boli tu ľudia
 9. Herbárová karta
 10. Listovník
 11. Rodinný kalendár
 12. Vtáčie rádio
 13. Cesta semien
 14. Stopy
 15. Suché a vlhké
 16. Vlhkomer
 17. Mraky
 18. Prírodný denník
 19. Bezlisté výhonky
 20. Pôda
 21. Vek biotopu
 22. Kríky
 23. Rastlinné orgány
 24. Bazová fajka
 25. Machy   

   

  Malá ukážka – modul č.3

 

 

 

 

NECH SA PÁČI! VŠETKY MODULY SÚ VÁM K DISPOZÍCII.

STAČÍ SI ICH STIAHNUŤ, ALEBO VYŽIADAŤ NA SCHKO HORNÁ ORAVA