Kosecká brigáda na Beňadovskom rašelinisku v roku 2020

Kosecká brigáda na Beňadovskom rašelinisku v roku 2020

Aj cez všetky okolnosti sa S – CHKO Horná Orava podarilo zorganizovať piaty ročník koseckej brigády na Beňadovskom rašelinisku. Veľká vďaka patrí hlavne dobrovoľníkom, bez ktorých by táto akcia nebola možná, no poďakovanie patri aj vlastníkom pozemkov, ktorý nám pri realizovaní tejto akcie dali zelenú. Pozvánaka na akciu tu

 

Beňadovské rašelinisko trpí už desaťročia nedostatočným obhospodarovaním. Podobne zamokrené lokality sa však obhospodarujú veľmi ťažko. Hospodári ich preto opúšťajú. Keďže Beňadovské rašelinisko patrí medzi najväčšie skvosty prírody na Orave, snažíme sa manažment tejto lokality zabezpečiť vlastnými silami, resp. silami dobrovoľníkov.

Dobré neostrené nástroje našich otcov a praotcov sú tu viac ako vítané. Kosenie je prospešné hneď z viacerých dôvodov, najmä je to druhová pestrosť. Všeobecne platí, že kosené lokality (či už ide o lúky alebo mokrade) sú druhovo pestrejšie a nachádzame tu viac výnimočných rastlín. Ručné kosenie je najlepší možný spôsob manažmentu na týchto lokalitách, pretože nepoškodzuje mikrorelief a nespôsobuje zhutňovanie pôdy. Ostré nástroje zároveň minimálne poškodzujú rastliny, ktoré zasa oveľa rýchlejšie regenerujú. Celý proces ručného manažmentu je veľmi prospešný aj pre prítomné živočíšstvo (prevažne hmyz, obojživelníky, plazy, či vtáky), ktoré majú oveľa väčšiu možnosť uniknúť pred možnou záhubou. Na rašelinisku sa začalo kosiť ako za starých čias už o 05:30 ráno. Na lokalite sa spolu stretli kosci z rôznych obcí, pričom najväčšia účasť bola opäť z najbližšej obce Beňadovo, podľa ktorej aj rašelinisko dostalo meno.

Celý deň sa viedol vo výbornej nálade a stihol sa pokosiť celý hektár rašeliniska, ktorý bol v pláne. Seno sa podarilo usušiť a vyviesť z lokality, za čo ďakujeme aj entuziazmu miestneho obhospodarovateľa.

Autor: Mgr. Ivan Šustr