Boli vybraté najkrajšie práce… „Kreslíme prírodu“

Boli vybraté najkrajšie práce… „Kreslíme prírodu“

Možno si spomeniete… Približne pred rokom sme sa spolu naposledy stretli v prírode. Že to nie je pravda? Myslím stretnutie s farbičkami v prírode 🙂

Pred rokom sa deti z  oravských škôl zapojili do medzinárodného projektu INTERREG PL_SK 2014-2010 pod názvom “Pohraničie pre každého”. Počas dvoch víkendových dní, sme sa spolu so žiakmi, ich rodičmi, pedagógmi a zástupcami Babiogorského Parku Narodowego z Poľska stretli priamo v prírode. Našim cieľom bolo prírodu pozorovať a spoznať, ale najmä, vedieť ju znázorniť. Áno, áno. Bolo nám veselo a farebne, vetrík fúkal a aj vtáčiky ukryté v zeleni stromov spievali. Najkrajšie na tom všetkom je, že to isté sa dialo aj na druhej, poľskej strane Babej hory.

Teraz prišiel ten čas, kedy zasadla medzinárodná porota, ktorá vybrala najzaujímavejšie práce v troch kategóriách (ZŠ 1.-4., ZŠ 5.-9., SŠ). V každej kategórii boli udelené ceny za 1., 2. a 3. miesto ako aj ceny poroty.

Veľmi sa tešíme z úspechu žiakov zo základnej školy v Rabči, ktorí svojimi prácami očarili medzinárodnú porotu. Taktiež z celého srdca gratulujeme žiakom z poľských škôl, ktoré sa do akcie „Kreslíme prírodu“ zapojili a uspeli.

Tu sú výsledky:

Kategória ZŠ 1.-4.:

  1. Laura Vnenčáková SK
  2. Amelia Goluszka PL
  3. Samuel Michaľák Sk

Ceny poroty: Juliana Pidíková, Olivia Kolčáková, Jakub Skurčák, Diana Laštiaková, Natália Maslaňáková, Dávid Boldoviak, Tomáš Rusina, Sandra Skurčáková, Peter Rusina, Tamara Žajaková, Adela Michaľáková, Natalia Woźnica, Alan Florczak, Szymon Morlak

Kategória ZŠ 5.-9.:

  1. Michalina Zmuda PL
  2. Wiktoria Mazur PL
  3. Alžbeta Tisoňová SK

Ceny poroty: Marián Hablák, Victoria Michaľáková, Ema Oselská, Šimon Oselský, Ladislav Pidík, Wiktoria Okruta, Agnieszka Chochół, Weronika Woźnica, Magdalena Zagórska, Filip Dolech

Kategória SŠ: – nik sa nezúčastnil

Počas odovzdávanie cien vládla skvelá nálada. Všetkých nás dojala šikovnosť a hlavne úprimná radosť z ľudovej piesne, ktorú nám za odmenu pripravili žiaci 3.A triedy v ZŠ Rabča (pri kostole).

Spievala celá strieda, nožičky dupkali, očká jasali a rýchle pršteky spolužiakov behali po klávesách heligónky. Takýto pozdrav posielajú aj kolegom do Babiogorského Parku Narodowého v Zawoji Poľsko.  Klobúk dole detičky naše milované!!!

 

Vidíme sa v novom školskom roku.

Výhercom z celého srdca ďakujeme a gratulujeme.