Začali sa prvé víkendové terénne stretnutia, v ktorých sa deti z oravských škôl zapojili do medzinárodného projektu INTERREG PL_SK 2014-2010 pod názvom “Pohraničie pre každého”.

Počas dvoch víkendových dní, sme sa spolu so žiakmi, ich rodičmi, pedagógmi a zástupcami Babiogorského Parku Narodowego z Poľska stretli priamo v prírode.

Našim cieľom bolo prírodu pozorovať a spoznať, ale najmä, vedieť ju znázorniť.

Použitím rôznych techník, žiaci trpezlivo zobrazovali rôzne podoby prírody. Rastliny, zvieratá, krajinu. Čokoľvek im je blízke a majú v prírode radi. Farby striedali pastelky, ceruzka behala sem tam po papieri… Každé dalo do svojej práce srdiečko. Žiaci si za odmenu rastlinkami, ktoré našli okolo seba, originálne vyzdobili plátené tašky.

Hotové umelecké diela sa hemžili farbami, jedinečnými obrazmi a najmä, každý dokonale charakterizoval svojho autora. Deti ktoré mali záujem, sa svojimi dielami mohli zapojiť do súťaže “Kreslíme prírodu”.

Ani daždivé počasie, či veľké teplo neodradilo deti a ich rodičov zúčastniť sa na týchto terénnych stretnutiach.

Touto cestou sa chceme poďakovať zúčastneným základným školám a ich zástupcom za spoluprácu.