V lesoch to pomaly “húka”

Kuvičok vrabčí
Foto: Šimon Kertys

K dnešnému dňu máme na území Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava stále zimu,  aj snehu máme stále dosť no chvíľami môžeme sledovať nezastaviteľný príchod jari. Deň sa výrazne predlžuje a slnečné lúče začínajú roztápať južne orientované svahy. Počas dňa pozorujeme prvé migrujúce vtáky a v noci máme možnosť načúvať tajuplnému toku sov.

V lesoch Oravských Beskýd žije viacero druhov týchto vzácnych operencov. Jeden z ich najmenších zástupcov kuvičok vrabčí je už po mnoho rokov kritériovým druhom Chráneného vtáčieho územia Horná Orava , (brožúra Horná Orava Natura 2000).

Pásmo Babej hory je tiež miestom výskytu kuvička vrabčieho – najmenšieho druhu sovy v našej krajine! Napriek neveľkým rozmerom (je takmer veľký ako škorec obyčajný!) je jedným z najbojovnejších dravcov. Občas loví korisť, len o čosi menšiu ako je on sám. Kuvičok vrabčí má vo svojom živote viacero zvláštností, oproti iným druhom sov. Je to druh, ktorý žije denným režimom života, najaktívnejší je za súmraku. Počas lovenia používa najmä zrak a nie sluch. V jedálničku tejto sovy prevážajú vtáky. Časť koristi kuvičok skrýva v komorách. V Karpatoch sa najradšej usídľuje vo vysokohorských smrečinách. Jeho prítomnosť najjednoduchšie zistite na jar, keď sa za súmraku samce ozývajú z vrcholov smrekov charakteristickým hvizdom. Tento hlas môžete sami imitovať. Ak Vám naň začnú odpovedať a znepokojovať sa drobné vtáky, ako sýkorky alebo králiky zlatohlavé, je to znak toho že na danom mieste sa vyskytuje kuvičok. Tento druh hniezdi v dutinách a na hniezdenie využíva hlavne dutiny vytesané ďatľom veľkým. Obľubuje najmä horské pralesy Babej hory a Pilska, kde ma vďaka množstvu dutín a druhovej pestrosti živočíchov priaznivé podmienky pre svoj život.

  V krátkom videu, ktoré natočil náš kolega zoológ Šimon Kertys Vám priblížime život jednej z našich najmenších sov kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v pralesoch Babej hory.