SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ NA ORAVE? PREČO?

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ NA ORAVE? PREČO?

Orava je jeden z mála regiónov Slovenska, ktorého značnú časť územia pokrývajú rôzne typy mokradí. Môžeme sa pýšiť vzácnymi rašeliniskovými biotopmi, ktoré na našom území pretrvávajú od doby poľadovej, ako aj bežnými, no nie menej významnými mokraďami, voľne roztrúsenými v krajine.

Mokrade hromadne miznú aj u nás, pričom plnia nezastupiteľnú úlohu v udržiavaní vody v našej malebnej krajine. Zadržiavajú vodu vo svojich útrobách, prispievajú k priaznivejšej klíme, sú zásobárňou čoraz vzácnejšej vody. Mokrade sú veľmi dobrým „pohlcovačom“ CO2, ktorý ukladajú vo svojich útrobách. A najmä zvyšujú biodiverzitu krajiny, prispievajú k správnemu fungovaniu krajiny a závisí na nich nielen naša existencia.

Veď jedna z prvých faktov čo už aj deti ovládajú je, že „bez vody niet života“ .

Preto prosím upriamte svoju pozornosť na 2. február 2022, kedy si celý svet pripomína SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ:

Čo je Svetový deň mokradí?

Svetový deň mokradí sa oslavuje každý rok 2. februára s cieľom zvýšiť povedomie o mokradiach. V tento deň si zároveň pripomíname výročie Dohovoru o mokradiach, ktorý bol prijatý ako medzinárodná zmluva v roku 1971.

 

Prečo Svetový deň mokradí?

Od roku 1700 bolo takmer 90 % svetových mokradí degradovaných a my STRÁCAME MOKRADE TRIKRÁT RÝCHLEJŠIE AKO LESY. Mokrade sú však kriticky dôležité ekosystémy, ktoré zvyšujú biodiverzitu, zmierňujú klimatické zmeny, zvyšujú dostupnosť k sladkej vode …

 

JE NALIEHAVÉ, ABY SME ZVÝŠILI NÁRODNÉ A GLOBÁLNE POVEDOMIE O MOKRADIACH S CIEĽOM ZVRÁTIŤ ICH RÝCHLU STRATU A PODPORIŤ OPATRENIA NA ICH OCHRANU A OBNOVU.

Svetový deň mokradí je ideálny čas na to, aby ľudia lepšie pochopili tieto kriticky dôležité ekosystémy.

Téma Svetového dňa mokradí 2022

Akcia MOKRADE pre ľudí a prírodu, je témou v roku 2022, ktorá zdôrazňuje dôležitosť aktivít potrebných na zabezpečenie ochrany a trvalo udržateľného využívania mokradí pre zdravie ľudí a planéty.

 

Kto stojí za Svetovým dňom mokradí?

Osvetovú kampaň Svetového dňa mokradí organizuje Sekretariát Dohovoru o mokradiach. Zmluvné strany Dohovoru o mokradiach oslavujú Svetový deň mokradí od roku 1997, kedy bol prvýkrát ustanovený.

 

Kto sa môže pridať?

Svetový deň mokradí je otvorený pre každého – od medzinárodných organizácií, vlád, vlastníkov pôd, cez deti, mládež, médiá, komunity, osoby s rozhodujúcou právomocou, až po všetkých jednotlivcov – keďže tieto ekosystémy sú pre nás všetkých dôležité.

 

Chránená krajinná oblasť Horná Orava plánuje na jar 2022 čistenie vzácnych mokradí v okolí Oravskej priehrady. PRIDÁTE SA? O všetkom budeme informovať na našich stránkach.

Tešíme sa.