Spoznávajme prírodu, ale citlivo…

Spoznávajme prírodu, ale citlivo…

Pravidlá ochrany prírody a krajiny v A zóne Babej hory

Slovensko je jedna z najpestrejších krajín Európy. Krásy Oravy patria k tým najvyhľadávanejším. A právom. Stačí poriadne nabudiť zmysly a prírodu môžeme cítiť, vnímať a na plno spoznávať. Vybrať sa na potulky krajom, dnes už nie je žiaden problém. Snáď by sme ťažko hľadali vrchy, či doliny bez aspoň jednej turistickej značky. Stačí len chcieť. Čím človek viac pozná svoje okolie, tým vie lepšie pochopiť prírodné zákonitosti, jej krásy a najmä je zraniteľnosť.

Na Orave máme lokality, ktoré sa vo svojej jedinečnej podobe zachovali tisícky rokov. Na takýchto lokalitách sa môžeme len tichučko prizerať a skúmať princípy, vďaka ktorým vzácne biotopy dokážu prežiť aj bez zásahu človeka. Rašeliniská, či pralesy sú nevyčerpateľnou učebnicou. Túžba spoznávať je prirodzená pre každého z nás. No všetko sa musí diať veľmi citlivo.

Videli ste už niekedy tabuľky, ktoré v teréne označujú tieto jedinečné a vzácne lokality? Zelené tabuľky so štátnym znakom, piktogramami a veľkým tlačeným A, B, C, D tu nie sú náhodou. Prvé štyri písmená abecedy sú označením zón Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Čo to všetko vlastne znamená? Na Slovensku máme vzácne i menej vzácne prírodné lokality. Podľa ich jedinečnosti im prislúcha patričný stupeň územnej ochrany. Čím je stupeň územnej ochrany vyšší, tým je lokalita vzácnejšia a ochrana prírody tam má prísnejšie pravidla.  Zóne A prislúcha najprísnejší 5. stupeň územnej ochrany. Zóne B – 4. stupeň, C – 3. stupeň a zóne D – 2. stupeň územnej ochrany. Jednotlivé stupne ochrany majú svoje pravidlá presne definované v zákone 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Tieto „frázy“ často krát vieme dokonale.

 

 

 

 

 

ALE ČO TO PRE NÁS NÁVŠTEVNÍKOV NAOZAJ ZNAMENÁ?

Sme milovníci prírody, jej krás jej zákonitostí. Radi navštevujeme nové miesta, ktorými sa po väčšine hneď pochválime na sociálnych sieťach. Náš život si chceme užívať plnými dúškami a bez obmedzení.

Prečo potom nedbáme na pravidlá ochrany prírody? Prečo bezohľadne vstupujeme do miest, ktorým naša prítomnosť ubližuje?

Sme milovníci prírody?! Bez rozmyslu vstupujeme na miesta, kde akákoľvek ľudská činnosť nie dobré vplýva na tisícky rokov starý biotop. Povieme si. Stačí len chcieť. Veď čo, nič zlé nerobím. No zmeny v prírode a hlavne negatívne, nie sú hneď viditeľné. V prípade vzácnych lokalít sú však trvalé a často nezvratné.

Sieť turistických chodníkov na Slovensku je veľmi bohatá. Vedie aj najčarovnejšími kútmi našej vlasti.

Tak ako sme na svoju krajinu pyšní, tak by sme k jej krásam mali pristupovať s pokorou a maximálne citlivo. Nemusíme byť všade!

Vážený návštevníci Oravy.

Prosíme Vás o rešpektovanie zákonu o ochrany prírody a krajiny. O naštudovanie si pravidiel, ktoré na lokalitách platia. Zaujímajte sa o to, ako nezanechať po sebe v prírode akúkoľvek negatívnu stopu. Využívajte len sieť turistických značených trás a náučných chodníkov. Prosíme skutočne sa zaujímajte o stav prírodného prostredia, v ktorom sa pohybujete.

Štátna ochrany prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Horná Orava inštalovala viacero nových informačných tabúľ, ktoré by mali dopomôcť k lepšiemu pochopenie pravidiel ochrany prírody priamo v teréne.

Ďakujeme Vám za ich prečítanie, pochopenie a rešpektovanie.