Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2021

Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2021

„Beňadovská lúka, tristo míľ  široká, do rána mala byť pokosená.

Kosili ju chlapci, švárni to mládenci a ja som za nimi zahrabala.“

Tak sa spieva v upravenej verzii ľudovej piesne. A veruže, tak sa aj dialo v sobotu 31. júla 2021 na už tradičnom ručnom kosení Beňadovského rašeliniska, nachádzajúcom sa v katastrálnych územiach Breza a Beňadovo v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

Ani upršané ráno a blížiaca sa búrka neodradili nadšencov od účasti na tomto podujatí. Pripomenúť si tradičné ručné kosecké umenie prišlo celkovo 36 ľudí, z toho 30 koscov. Obce Breza a Beňadovo reprezentovali svojou účasťou zástupca starostu obce Breza pán Anton Kolena, predseda urbáru Breza pán Peter Sitárik a starosta obce Beňadovo pán Jaroslav Pepucha. Vzácnym hosťom tohto podujatia bola i Turčianska kosecká družina v zložení Jaro, Milan, Vlado a Pavol. A čo by to bolo za kosenie, keby bolo bez majstra? Záhady dobre nakovanej kovovej kosy prišiel odtajniť a techniku ručného kosenia osobne ukázať pán Ľubomír Košút z Klina na Orave, víťaz stredoeurópskych majstrovstiev v kosení trávy ručnou kosou.

Kosenie to veru nebolo ľahké – tu vŕštek, vrbina a tu jama. Niet sa čomu čudovať. Podobne zamokrené lokality sa dnes obhospodarujú ťažko, a tak sa od práce na nich upúšťa. O to viac si vážime koscov, ktorí prišli podporiť myšlienku tohto podujatia: „Oprášme naše ručné kosy či drevené hrable a poďme si spolu pripomenúť práce našich starých otcov…“. Tradičné kosenie – to sú pravidelné údery kladivka, zvonenie počas ostrenia kosy, vôňa čerstvo pokosenej trávy. Hlbší význam ručného kosenia rašeliniska je spätý so zachovaním dedičstva našich predkov: s úctou k prírode a k práci, s ochranou vody a pôdy, podporou druhovej pestrosti lúk, záchranou života rôznych druhov živočíchov…

Odmenou koscom za ich vynaložené úsilie boli živé ukážky vzácnych druhov rastlín ako vachta trojlistá, ostrica výbežkatá, ostrica barinná či viaceré druhy rašeliníkov, ktoré na pokosenej lúke rastú. Nie nadarmo sa Beňadovské rašelinisko zaraďuje medzi najvýznamnejšie rašeliniskové lokality Oravy.

Počas povinných dažďových prestávok si prišli na svoje i kosecké brušká – podávali sa kozie syry, korbáčiky, žinčica, tri druhy mäsa či sladká bodka ku káve. A aby sa nezabudlo na pitný režim – nechýbali ani čapované pivo, kofola či hriate. Príjemnú priateľskú atmosféru dotváral svojou hrou na heligónku kosec Martin. Prekvapením a čerešničkou na torte bola hudobná skupina Trio Kramarčík, ktorej nezabudnuteľné tóny saxofónov a harmoniky doznievajú v niektorých z nás dodnes.

Účastníkom sa napokon podarilo ručne pokosiť jeden a pol hektára, začo im patrí naše uznanie a úprimné poďakovanie. Kosením to však neskončilo. Po odznení upršaných dní pokračovali pracovníci Správy CHKO Horná Orava v nasledovaní ručných prác našich starých otcov: zhrabovali zoschnutú trávu do pohrabín, vidlovali na vozík a odvážali mimo rašelinisko. Tu bola usušená biomasa opätovne zložená do pohrabín a tentokrát už využitím ťažkých mechanizmov miestneho biofarmára pobalíkovaná. Výsledkom našej spoločnej práce bolo okrem pomoci zachovať biodiverzitu rašeliniska i vyprodukovanie 12 balíkov senáže, ktoré poslúžia v zimnom období ako podstielka.

Krátku ukážku toho, ako to na Ručnom kosení Beňadovského rašeliniska 2021 prebiehalo, približuje videozostrih nižšie. Pevne veríme, že vás zaujme a o rok sa na ďalšom ročníku stretneme ešte v hojnejšom počte. Už teraz sa tešíme.

Na záver ďakujeme za všetky hmotné i nehmotné dary našim sponzorom: Marekovi Voškovi, Petrovi Tomášakovi, Obci Beňadovo a Breza, rodine Hablákovej, muzikantom Martinovi Triebeľovi a Martinovi Ondrekovi, skupine Trio Kramarčík, biofarmárovi Zdenkovi Páterekovi a Michalovi Rambalovi. Samozrejme, nemôžeme opomenúť ani samotných vlastníkoch pozemkov, bez ktorých priazne by sa táto akcia nekonala. Úprimné Pán Boh zaplať!

Text: Bc. Marek Ondrek, strážca ŠOP SR – S CHKO Horná Orava

Foto: Ing. Tomáš Pňaček, Mgr. Ivan Šustr