Radosť z nezištnej pomoci mladých študentov pre prírodu Oravy je veľká!!!

Radosť z nezištnej pomoci mladých študentov pre prírodu Oravy je veľká!!!

V mesiaci október študenti Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove ukázali, čo je v nich. Z vlastnej iniciatívy sa opäť obrátili na SCHKO Horná Orava s otázkou „Ako by mohli pomôcť prírode na Orave?“.

Bol to práve ten správny jesenný čas, kedy zamestnanci SCHKO Horná Orava robia pravidelnú starostlivosť o dve chránené lokality – Vtáčí ostrov a Klinské rašelinisko. Po dohode s pani profesorkou PaedDr. Katkou Tomulcovou sme naplánovali dve dobrovoľnícke akcie, ktoré veľmi pomôžu udržiavaniu priaznivého stavu na spomínaných dvoch chránených lokalitách.

Dňa 19.10.2021 bola z rána nad Oravskou priehradou hustá hmla. Pokyn znel jasne…. Nezabudnite sa poriadne obliecť. Študentov 3. K Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove to však neodradilo. V rámci hodín biológie sa stretli na brehu Oravskej priehrady so zamestnancami CHKO Horná Orava a pridali sa k pravidelný jesenným manažmentom, ktoré sa realizujú v B zóne Vtáčí ostrov v CHKO Horná Orava. Nebáli sa vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do zhrabávania biomasy, ktorá sa pravidelne na vtáčom ostrove po odlete vtáctva kosí, aby bol ostrov pripravený na ďalšiu hniezdnu sezónu. Poviem Vám boli perfektní. Aj napriek chladu, vetru pomohli ako najlepšie vedeli a ešte k tomu v dobrej nálade.

Pomáhaniu však nebol koniec. Opäť o týždeň, ale už za krajšieho počasia, dňa 26.10.2021 sa ku prácam na Klinskom rašelinisku pridala skupina študentiek z 2.A triedy, opäť so Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Na pomoc Klinskému rašelinisku sa museli poriadne vyzbrojiť. Keďže sa celý čas pohybovali po mokradi potrebovali gumáky, teplý ponožky a bundy. Úlohou bolo vytrhávať mladé stromčeky spolu s koreňom, aby nedochádzalo k zarastaniu vzácneho rašeliniskového biotopu.  Občas sila nestačila a tak bolo potrebné použiť klieštiky a nálet drevín odstrihnúť. Kríže a aj ruky dostali riadne zabrať. Myslíme, že takýto spoločný deň s kamarátmi a  pani profesorkou PaedDr. Katkou Tomulcovou, ktorý bol iný ako výučba v triedach, napomohol vzťahom a predovšetkým prírode.

Nestáva sa často, žeby škola a študenti sami od seba iniciovali dobrovoľnícku prácu a ešte k tomu dosť náročnú v nie moc priaznivom počasí. Z celého srdca ďakujeme za Vaše odhodlanie pomôcť a to opakovane!!! Veľké ďakujem za celú SCHKO Horná Orava patrí rozhodným, pracovitým a milým študentom a najmä ich pani profesorke, ktorá ich vedie k dobrým činom.

ĎAKUJEME