Posledné úpravy Vtáčieho ostrove na Oravskej priehrade a príprava na hniezdnu sezónu 2019

Posledné úpravy Vtáčieho ostrove na Oravskej priehrade a príprava na hniezdnu sezónu 2019

Ďakujeme študentom Gymnázia A. Bernoláka v Námestove za pomoc

Dňa 10.10.2018 sa realizovali posledné úpravy Vtáčieho ostrova na Oravskej priehrade pre vodné vtáctvo na hniezdnu sezónu 2019. V spolupráci so študentami Gymnázia v Námestove, sme dôkladne dočistili ostrov po kosení a zhrabaná biomasa sa spálila. V rámci celého ostrova boli vyzbierané aj odpadky.  Prác na ostrove sa zúčastnilo 21 ľudí a stihlo sa spraviť kopec roboty. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame v hojnú účasť aj ďalšie roky. Tieto manažmentové opatrenia sa vykonávajú každoročne za účelom zlepšenia hniezdnych podmienok. Výsledky prác na seba nenechali čakať a každoročne sa tešíme z narastajúceho počtu hniezdny párov predovšetkým rybára riečneho (Sterna hirundo), kalužiaka červenonohého (Tringa totanus) a kačice chripľavky (Anas strepera). Vytvárajú sa však vhodné hniezdne podmienky i pre kačicu divú (Anas platyrhynchos), čajku smejivú (Larus ridibundus), čajku bielohlavú (Larus cachinnans) a ďalšie druhy. Každoročne narastajúci počet párov týchto vodných vtákov nasvedčuje, že realizovaný manažment im vyhovuje. Vytvorením a každoročným udržiavaním vhodných hniezdnych podmienok prispievame k zachovaniu populácie týchto druhov na území Slovenska.