Odchyt uviaznutých kuniek žltobruchých

Odchyt uviaznutých kuniek žltobruchých

Dňa 1. augusta bola Správa CHKO Horná Orava privolaná na pomoc pri odchyte uviaznutých „obojživelníkov“ vo vybagrovanej jame, do ktorej mala byť osadená železobetónová žumpa. Po príchode na miesto sme zaznamenali niekoľko adultných a juvenilných jedincov kunky žltobruchej (Bombina variegata). Následne boli za pomoci podberáka vylovené v celkovom počte 6 adultných a 39 juvenilných jedincov. Všetky odchytené jedince boli vypustené vo vhodnom biotope pre tento druh. Veľká vďaka za záchranu patrí majiteľovi, ktorý nás neváhal zavolať a my sme tak mohli pomôcť pri odchyte a premiestnení tohto druhu európskeho významu.