Na Klinskom rašelinisku opäť pomáhali malí aj veľkí dobrovoľníci

Na Klinskom rašelinisku opäť pomáhali malí aj veľkí dobrovoľníci

Deti sa na vlastné nohy presvedčili koľko vody sa v rašelinisku nachádza.

Týmto článkom chceme veľmi pekne poďakovať dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili na odstraňovaní náletových drevín na Klinskom rašelinisku. Účelom tohoto zásahu je uvoľnenie plochy rašeliniska od semenáčikov a mladých stromčekov. Tieto dreviny (topoľ, breza, krušina, borovica) sa do rašeliniska dostali náletom a darí sa im v ňom rásť hlavne kvôli  tomu, že je Klinské rašelinisko dlhodobo v nepriaznivom stave. Ten je zapríčinený predovšetkým jeho odvodnením, ktoré bolo vykonané v minulosti.  Na jeho nepriaznivý stav majú určite vplyv aj zmeny klímy v posledných desaťročiach.

Rašeliniská vznikajú a sú závislé na vysokej hladine podzemnej vody, taktiež na klimatických podmienkach a veľkú úlohu zohráva aj podložie. Umelé odvodnenie v blízkosti rašeliniska spôsobilo pokles hladiny podzemnej vody, následkom čoho vrchná časť rašeliniska presychá. Tento stav vyhovuje tzv. pionierskym drevinám, ktoré postupne obsadzujú takto narušené biotopy. Následne stromy podporujú výpar vody z rašeliniska a tak spôsobujú ďalší pokles hladiny spodnej vody.

Devastáciou mokradí riskujeme stratu vzácnych biotopov, ktoré sa nachádzajú len na pár miestach na Slovensku. Táto devastácia výrazne znižuje množstvo zrážkovej vody, ktorá by sa inak v krajine udržala. Tým zvyšujeme riziko záplav, otepľovanie krajiny a následné suchá.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava sa už desaťročia pokúša o záchranu tohto ale aj iných rašelinísk na území Oravy. Bez dobrovoľníkov je však postup prác príliš pomalý. Tento raz nám pomohli hlavne žiaci základnej školy v Kline na čele s iniciatívnou učiteľkou Mgr. Máriou Bečárovou a ďalšími dobrovoľníkmi.

Ich odmenou bol samotný vstup do rašeliniska, ktorý je inak zakázaný a taktiež prednáška o tomto úžasnom kúsku Oravy.

Za spoluprácu ešte raz srdečne ďakujeme.