Mládež v horách 2022 – Divoká voda a jej formy

Mládež v horách 2022 – Divoká voda a jej formy

Prvé dni prázdnin, 1.-2.7.2022 boli pre nás opäť výnimočné. Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pripravila za podpory asociácie Alparc (Alpská sieť chránených území) a s finančnou podporou Národnej agentúry pre súdržnosť Francúzsko (ANCT) a Monackého kniežatstva, 8. ročník podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH 2022. V rámci podujatia správcovia chránených území v Alpách a v Karpatoch pracujú na obnovení a posilnení vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou. Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava už po druhý krát pozvala oravskú mládež, do tohoto zahraničného projektu Youth at the Top 2022 (Mládež v horách 2022). Témou roku 2022 bola „Divoká voda a jej formy“.

Dvojdňového podujatia sa zúčastnilo 20 detí a takmer 10 dospelákov, ktorí pre nich vytvorili úžasné chvíle plné poznatkov a zážitkov.

Voda, voda vodička… Hneď za rána 1.7.2022 sme cítili, že bude veľmi horúco. No naše cestičky boli vždy blízko vody, ktorá bola našou inšpiráciou a naj záchranou J Naše prvé kroky smerovali k riekam pritekajúcim do Oravskej priehrady. Vysvetlili sme si ich význam, funkciu a najmä históriu tokov pred vznikom Oravskej priehrady. Nasledovala plavba loďou. Ako sme sa plavili okolo vtáčieho ostrova, všetko ožilo. Priamo sme mohli pozorovať chránené druhy vodného vtáctva, ich hniezda, mláďatá a lov potravy. Vyhľadali sme si ich v príručnom atlase a smažili sa naučiť ich rozpoznávať. Rozprávali sme si o význame ochrany vtáctva a zlepšení ich podmienok pre hniezdenie na Oravskej priehrade. Po zakotvení na Slaníckom ostrove umenia, sme mohli spoznať detaily budovania priehrady, jej význam pre zadržiavanie vody v krajine, ako vznikali nové mokraďné biotopy na jej brehoch. Tiež sme spoznali históriu zaplavených obcí. Na historických záberoch a mapách sme mohli vidieť rozdiel v krajine dnes a pred naplnením priehrady. Počas plavby do prístavu sme pozorovali horizont, videli sme krásne husté lesy v mokradiach na brehoch priehrady, zátoky plné života (v Bobrove a Zubrohlave). Tiež v pozadí vysoké hory, Oravské Beskydy, či južne tatry, ktoré sú zásobárňou pitnej vody.

Naše kroky smerovali na Informačné stredisko SCHKO Horná Orava v Ústí nad priehradou, kde nás čakal ďalší program. Dospeláci nám pripravili prednášku o výskyte vtáčích druhov v okolí oravských vôd. O pomoci pri umiestňovaní plávajúcich hniezdnych ostrovov nám prišiel porozprávať Janko, ktorý je potápačom a pomáha aj týmto spôsobom. Nás veľmi zaujímala potápačská výstroj, tak nám ju ukázal… Bolo to super, lebo sme sa mohli aj my osviežiť vo vode. O význame vody, o jej kolobehu v prírode nám porozprávala Zuzka. Ku večeru k nám zavítal pán záchranár Robo, ktorý nám krásne vysvetlil ako sa právať, ak uvidíme nevládneho človeka, poprípade, ak sa niekto topí. Každý z nás si vyskúšaj podanie prvej pomoci na figuríne dospelého človeka ako aj batoľaťa. Večer sa blížil ku koncu a tak bolo treba sa vybrať ku ohnú na ubytovňu, rozložiť nejaké stany a…. hneď bolo ráno. Spali sme veľmi tvrdo a ranné počasie nás veľmi prekvapilo.

Teplota klesla takmer o 10 stupňov, pršalo, pofukoval vetrík. No skvelý pocit po tých horúčavách. Cyklus vody v priamom prenose. Druhý deň nás čakala turistika. Zvládli sme túru do biotopov NATURA 2000 na Oravskej priehrade, kde sme pozorovali zadržiavanie vody, pestrosť biotopu, vzácne rastlinstvo a živočíšstvo… Život vo vodných biotopoch prekvital. Žaby vyspevovali v jazierku, ktoré vytvoril bobor, hniezdili tu kačky s mláďatkami, vyhadzovali sa ryby, ozývali sa vzácne druhy vtákov, prechádzala vysoká zver, či pobrežie ryli diviaky.  Vo vode sme odchytávali zvláštne príšery. Pomocou odchytu makrozoobentosu sme dokázali určiť čistotu vody. Hovorili sme a určovali množstvo pitnej vody na našej planéte. Porovnávali sme si dennú spotrebu vody u každého účastníka …

Bolo toho toľko, že sa nám zdalo, akoby sme spolu trávili aspoň týždeň.

Hoci sme z Oravy veľa z nás bolo v týchto „mokradiach“ po prvý krát. Rozdiel v pestrosti života bol viditeľný a my sme mohli zažiť opäť niečo nové.

SCHKO Horná Orava sa chce poďakovať všetkým účastníkom, ich rodinám a ľuďom, ktorí nám pomáhali s programom.

Sme Vám veľmi veľmi vďační.

Najväčšia vďaka patrí organizátorom YOUTH AT THE TOP 2022 asociácii Alparc (Alpská sieť chránených území), Národnej agentúre pre súdržnosť Francúzska (ANCT) a Monackému kniežatstvu. ĎAKUJEME