Kosecká brigáda na Beňadovskom rašelinisku.

Kosecká brigáda na Beňadovskom rašelinisku.

S – CHKO Horná Orava zorganizovala už štvrtý ročník koseckej brigády na Beňadovskom rašelinisku. Beňadovské rašelinisko je jedno z najcennejších slatinných rašelinísk na Orave, no jeho hodnota je vysoko cenená aj v celoslovenskom merítku. Nájdeme tu mnoho vzácnych rastlín, ktoré potešia tak oko vedeckého pracovníka ako aj nezaiteresovaného laika. Toto rašelinisko je však ako väčšina ostatných na Orave v nevyhovujúcom (nepriaznivom) stave. Jeho stav ovplyvnilo hlavne zníženie množstva pritekajúcej vody z okolia a jej distribúcia v lokalite. Ďalší dôvod je opustenie od bežného hospodárenia, ktoré bolo zapríčinené nedostatkom informácii o živote a potrebách slatín v dobe vyhlasovania. Podobne zamokrené lokality sa však obhospodarujú veľmi ťažko a hospodári ich opúšťajú pod tlakom nedostatku financií na potrebnú techniku, ktorá by v takomto bažinatom teréne dokázala pracovať. Tu sa k slovu dostávajú pracovné nástroje našich starých otcov, kosy, hrable a vidly. Najpodstatnejšie pre zachovanie tejto významnej lokality je kosenie a odstraňovanie náletovych drevín. Dreviny rašelinisko naďalej vysušujú nadmerným vyparovaním, ktoré stromy spôsobujú, keď sa v horúcich letných dňoch potrebujú schladiť. Kosenie je zas potrebné pre druhovú pestrosť. Všeobecne platí, že kosené lokality (či už ide o lúky alebo mokrade) sú druhovo pestrejšie a nachádzame tu viac výnimočných rastlín. Ručné kosenie je najlepší možný spôsob manažmentu na týchto lokalitách, pretože nepoškodzuje mikrorelief a nespôsobuje zhutňovanie pôdy.

Na rašelinisku sa začalo kosiť ako za starých čias už o 05:00 hodine ráno. Na lokalite sa spolu stretlo 13 koscov, pričom najväčšia účasť bola tak ako sa patrí z najbližšej obce Beňadovo, podľa ktorej aj rašelinisko dostalo meno. Kosiť prišli ostrieľaný kosci, ktorý tu pracovali kedysi ešte ako chlapci. Kosili a hrabali ale aj Lokčania, zastúpená však bola aj Trstená a dokonca Poprad. Správa CHKO bola zastúpená 3 pracovníkmi. Celý deň sa viedol vo výbornej nálade a stihol sa pokosiť celý hektár rašeliniska, ktorý bol v pláne.

Pre koscov bolo pripravené aj malé občerstvenie.

Kosci pracovali vytrvalo osem hodín.

Pokosená tráva sa hneď rozhrabala. Do prác sa zapojil aj riaditeľ Správy CHKO Horná Orava, Dušan Karaska.

Na lokalite sa ukázali aj Brezania, ich zástupcom bol sám pán starosta Matejčík. Na fotke z riaditeľom Správy CHKO Horná Orava.

Kosilo sa pri nádhernom počasí, ktoré len umocnilo zážitok z tejto vydarenej dobrovoľníckej akcie.

Následne sa seno ručne obracalo.

Pokosená biomasa sa podarila odviesť vďaka pánovi Páterekovi z Beňadova a polovníckemu združeniu v Beňadove, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Text: Mgr. Ivan Šustr