Fotosúťaž „Babiohorské pohraničie v objektíve“ má svojich víťazov

Fotosúťaž „Babiohorské pohraničie v objektíve“ má svojich víťazov

Krásne ceny od BgPN Poľsko putujú k víťazom. Ďakujeme

Spolupráca nás (SCHKO Horná Orava) a poľského partnera Babiogorsky Park Narodowy pokračuje,

v projekte cezhraničnej spolupráce INTERREG PL-SK pod názvom „Pohraničie? Prirodzene!“.

 

Krásne ceny od BgPN Poľsko putujú k víťazom.
Ďakujeme

Spomínate si na vyhlásenú fotosúťaž „Babiohorské pohraničie v objektíve“, ktorú vyhlásil Babiohorský Park Narodowy Poľsko spolu so Správou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava?

Bolo to v lete tohto roku.

Fotografie mohli byť prihlásené do štyroch kategórií: krajina, rastliny a živočíchy, kultúrne dedičstvo a človek a príroda.

Do uzávierky súťaže bolo doručených množstvo fotografií od autorov z oboch strán Babej hory. Každá fotografia zachytávala jedinečný okamih z prírody v regióne našej spoločnej hory.

Zasadla porota. Jej členovia mali naozaj ťažké rozhodovanie. Príroda Babej hory je v každom čase a z každého miesta jedinečná a iná.

Nakoniec sa zhodli a máme tu víťazov!

 

 

Kategória: KRAJINA

  1. Nocna Babia gura – Marek Koniorczyk
  2. Na szlaku – Witold Ślusarczyk
  3. Droga do uwolnienia – Klaudia Podgórska

Kategória: RASTLINY A ŽIVOČÍCHY

  1. Samotnik – Marek Koniorczyk
  2. Sasanka alpejska – Marek Koniorczyk
  3. Tok hlucháňa – Tomáš Babečka

Kategória: KULTÚRNE DEDIČSTVO

  1. Kosec – Tomáš Pniaček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: ČLOVEK A PRÍRODA

  1. Morze chmur – Marek Koniorczyk
  2. Slnko v rukách – Peter Kuzma
  3. Pri kríži – Tomáš Babečka

 

 

ĎAKUJEME Vám za úžasné momenty zachytené vo fotografii!!