Deň Zeme by nemal byť len jedným dňom v roku!

Deň Zeme by nemal byť len jedným dňom v roku!

Dnes je Deň Zeme!

Oficiálny deň, kedy sa celý svet utieka ku jednej otázke, rieši jednu tému – našu planétu Zem a jej súčasný stav.

Otázka životného prostredia by mala rezonovať v každej jednej rodine, v každej väčšej, či menšej komunite. No len jeden deň v roku? 

Nie. Témy zachovania zdravého životného priestoru pre nás, čistej vody, dýchateľného vzduchu, či klimatických zmien si musíme uvedomovať pravidelne. Je nevyhnutné, aby sa stali súčasťou nášho života. Lebo…

Bez zdravého prostredia nebudeme ani my zdraví, nedokážeme prežiť a naša existencia sa stane kritickou.

Nie len ochranári sú tu na to aby chránili – to už je dávno prežitok.

Tlak verejnosti, zámerov rozvoja sídel a ekonomiky je neúnosný. Nieje čas čakať, že niekto za nás vyrieši nami spôsobené problémy životného prostredia, zariadi zdravú krajinu, či dodá pitnú vodu…

Je čas začať sa správať zodpovedne. V každom jednom konaní si klásť otázku, aký mám vplyv na svoj životný priestor? Čo by som mohol zmeniť? Čoho sa zriecť?

Učiť sa zapájať do veci verejných, pritiahnuť deti, rodiny, k praktikám pre zveľadenie krajiny a nepriamo k jej záchrane. Bez obmedzenia svojich životných nárokov to nepôjde.

Bez konkrétnych nezištných činov, ktoré sú už často krát aj v spoločnosti viditeľné to nepôjde.

Preto majme svoju Zem v krvi, konajme.

 

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v spolupráci s Domom kultúry Námestovo pripravila výstavu „Chránené vtáčie územie Horná Orava“ , ako aj spoločnú diskusiu na tému „Formy ochrany prírody na Orave“.

Pozývame!!!