26. júna 2018

KEĎ PRÍRODA NEPOZNÁ HRANICE

Žiakom sa pomaličky blíži školský rok k záveru. No napriek tomu sme spolu deťmi ZŠ Rabča podnikli terénnu exkurziu v Babiohorskom […]
29. mája 2018

ZAČAL SA NOVÝ PROJEKT “VTÁKY BABIOHORSKÉHO POHRANIČIA”

Začiatkom nového roku 2018 sa začal nový projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Babiogorskégo Parku Narodowégo Poľsko a Správy Chránenej krajinnej oblasti […]
17. mája 2018

OSN vyhlásila 20. máj za Svetový deň včiel

Dohovor o biologickej diverzite, ako aj Medzivládna platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES – Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services) […]
16. apríla 2018

Výchova pre prírodu pohraničia

Vďaka skvelej spolupráci Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a Babiogorského Parku Narodowego v Programe cezhraničnej spolupráce PL –SK INTERREG 2014-2020, […]