Rok 2021 sa stal medzinárodným rokom jaskýň a krasu

Rok 2021 sa stal medzinárodným rokom jaskýň a krasu

Rok 2021 dostal z hľadiska poznávania prírody pozoruhodný prívlastok. Medzinárodná speleologická únia (UIS) ho s vedomím UNESCO vyhlásila za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Slovensko, ako jedna z najväčších jaskyniarskych veľmocí, tento výnimočný rok oslávi viacerými aktivitami a podujatiami. UIS združuje jednotlivé národné organizácie, ktoré sa venujú výskumu, objavovaniu a ochrane jaskýň a krasu. Slovensko bude svojimi aktivitami zastupovať Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýňSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Slovenská speleologická spoločnosť. Všetky zúčastnené organizácie z 54 krajín sveta pri tejto príležitosti pripravujú rozličné podujatia s cieľom predstavenia fenoménu krasu a jaskýň, ich významu, ohrození a zvýšenia environmentálneho povedomia širokej verejnosti v duchu hesla „Poznávať, rozumieť, chrániť“.

Slovensko si pripomenie aj jaskyniarske výročiaRok jaskýň a krasu sa u nás spája aj s významnými výročiami. V roku 2021 uplynie 100 rokov od objavenia Demänovskej jaskyne slobody a 150 rokov od prvého speleoarcheologického výskumu na území Slovenska, ktorý sa uskutočnil v Liskovskej jaskyni. Pri týchto príležitostiach pripravujeme viacero podujatí. Inauguráciu pamätnej mince či poštovej známky, sériu reportáži z našich jaskýň, prednášky a tematické exkurzie pre verejnosť, jaskyniarske leto pre deti a mládež či vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

 

Tisíce zdokumentovaných jaskýň a priepastí

Kras zaberá až 12 percent súše na Zemi. Krasová krajina má pre človeka neoceniteľný význam. Až 20 percent zdrojov pitnej vody pochádza práve z krasu a túto vodu čerpá takmer štvrtina ľudskej populácie. Len sprístupnené jaskyne na celom svete navštívi ročne až 150 miliónov návštevníkov. Na Slovensku kras zaberá 2700 km2, čo je asi 5,5 percenta územia. V súčasnosti je na Slovensku zdokumentovaných viac než 7500 jaskýň a priepastí. Demänovský jaskynný systém je s dĺžkou 43 km najdlhším v Karpatoch. Jaskyne predstavujú unikátne ekosystémy podporujúce ekologickú rozmanitosť a stabilitu. Sú domovom vzácnych živočíchov či zdrojom vôd, zároveň sú oddávna úzko späté s človekom. Ich význam dokladá aj zaradenie jaskýň Slovenského krasu a Dobšinskej ľadovej jaskyne do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Spracoval: kolektív SSJ, oddelenie komunikácie ŠOP SR