Na Vtáčom ostrove sa opäť nezištne pomáhalo

Na Vtáčom ostrove sa opäť nezištne pomáhalo

Trieda 3.A, študijný odbor kozmetik, Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo

Pomocnú ruku Vtáčiemu ostrovu a SCHKO Horná Orava podali žiačky zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Dievčatá z 3. A triedy, odbor kozmetik, spolu s pani profesorkou PaedDr.. Katkou Tomulcovou sa v rámci hodín biológie „pochlapili“.

Pravidelné jesenné manažmenty, ktoré sa realizujú v B zóne Vtáčí ostrov v CHKO Horná Orava sa uskutočnili aj tento rok 2020. V stredu 7.10.2020 prešiel Vtáčí ostrov doslova „kozmetickou“ úpravou 🙂

Zamestnanci správy CHKO Horná Orava odstraňovali nálety drevín a bylinný kryt. Pokosenie tejto biomasy je potrebné na zlepšenie hniezdnych podmienok viacerých kritériových druhov vtáctva pre Chránené vtáčie územia Horná Orava. Dievčatá pomáhali najmä s hrabaním pokosenej biomasy a s jej kôpkovaním. Následne je potrebné nahrabanú biomasu spáliť a pripraviť ostrov na novú hniezdnu sezónu. Vtáčí ostrov je každoročne zahltený odpadkami, ktoré sú naň naplavované z Oravskej priehrady. Aj tie bolo potrebné vyzbierať. Ani jedinkým slovom sa dievčatá nezmienili, že sa im pomoc nepáči, žeby sa štítili práce, alebo nevládali.

Poviem Vám boli perfektné. Aj napriek chladu, vetru a občasnému dažďu pomohli, ako najlepšie vedeli a ešte k tomu v dobrej nálade.

Veľké ďakujeme za celú SCHKO Horná Orava a najmä za vtáctvo v CHVÚ Horná Orava patrí rozhodným, pracovitým a milým dievčatám a najmä ich pani profesorke, ktorá ich vedie k dobrým činom.

ĎAKUJEME