26. februára 2020

Zachovajme všetok život na Zemi!

3. marca si pripomenieme a budeme oslavovať Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín […]
21. februára 2020

Úprava hniezda bociana bieleho na stĺpoch elektrického vedenia

           Dňa 5.2.2020 sa realizovala úprava hniezda bociana bieleho v obci Rabčice. Celková úprava hniezda bola […]
6. novembra 2019

Monitoring populácie jariabka hôrneho (Tetrastes bonasia) pomocou akustickej identifikácie kohútov

Autor: Ing. Šimon Kertys, PhD. Článok publikovaný v periodiku: Tichodroma 30: 3–9 (2018) ISSN 1337-026X Úvod Akustická identifikácia jedincov umožňuje […]
22. októbra 2019

Vtáčie ostrovy ich význam a dôležitosť

V súčasnej dobe je jedným z najväčších dôvodov ohrozenia rastlín a živočíchov strata vhodného prirodzeného prostredia. V prípade mnohých vodných […]
6. augusta 2019

Zlepšovanie hniezdnych podmienok pre výberové druhy vtáctva CHVÚ Horná Orava

V súčasnej dobe je najväčším ohrozením niektorých výberových druhov v CHVÚ Horná Orava, ako napríklad kalužiak červenonohý a rybár riečny, […]